Obsługa Klienta

Typowe odpady remontowo-budowlane

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Firma ECO-TEC oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych w zakresie wynajmu kontenerów KP-7 do gromadzenia wytwarzanych odpadów oraz ich odbioru, transportu i zagospodarowania. Nasze doświadczenie w branży oraz współpraca z licznymi zakładami zagospodarowania i odzysku odpadów pozwalają na przyjmowanie praktycznie wszystkich rodzajów odpadów powstających podczas budowy, remontu bądź rozbiórki obiektów budowlanych. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na przekazywaniu jak największej ilości odbieranych odpadów do odzysku bądź recyklingu. W ostateczności odpady poddawane są unieszkodliwieniu na składowisku.

Odpady problemowe pochodzące z rozbiórek i remontów

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Poza typowym odpadem w postaci gruzu ceglanego bądź betonowego specjalizujemy się również w utylizacji odpadów problemowych takich jak papa lub eternit zawierający azbest. Warunkiem odbioru odpadów problemowych od Klienta jest selektywne przekazanie nam ich w kontenerze bądź spakowanych na palecie. Firma ECO-TEC prężnie współpracuje również z jednostkami samorządu terytorialnego świadcząc usługi bezpiecznego demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (eternitu) oraz kompleksowej organizacji prac związanych z likwidacją dzikich wysypisk.

Kontenery

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Standardowo oferowanymi kontenerami są typowe, odkryte KP-7 o pojemności 7 m3. W przypadku zapotrzebowania na inny rodzaj kontenera, w zależności od rodzaju wytwarzanego odpadu jesteśmy w stanie zaoferować mniejsze bądź większe rodzaje pojemników. Dla Klientów indywidualnych oferujemy wynajem kontenera na 3 dni robocze z możliwością przedłużenia ustalonego okresu.

 

Usługi dodatkowe

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe

Firma ECO-TEC posiada zezwolenie (decyzję) na wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych na terenie całej Polski. Dzięki temu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm zajmujących się wyłącznie usługami budowlanymi bądź rozbiórkowymi oferujemy podjęcie współpracy polegającej na przejęciu wraz z całym strumieniem powstających odpadów również obowiązków spoczywających na Kliencie jako wytwórcy odpadów (półrocznych sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego o wytworzonych odpadach). Decydując się na współpracę w tym zakresie ograniczają Państwo koszty związane z utrzymaniem stanowiska pracy zajmującego się sprawozdawczością oraz unikają przewidzianych kar finansowych za brak prowadzenia ewidencji odpadów.